svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
La bildo montras...
Bilden visar ...
Egy kép leírásánál használatos
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Formen på diagrammet visar på att ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figuro... reprezente...
Figur ... respresenterar ...
A diagram alatti szövegben használatos
Figuro... montrante...
Figur ... visar ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramo... ekzamenante...
Diagram ... undersöker ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramo... prezente...
Diagram ... skildrar ...
A diagram alatti szövegben használatos