olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
La bildo montras...
L'immagine mostra...
Egy kép leírásánál használatos
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La formo de la grafeo pruvas, ke...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figuro... reprezente...
L'immagine... rappresenta...
A diagram alatti szövegben használatos
Figuro... montrante...
L'immagine... mostra...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramo... ekzamenante...
Il diagramma... spiega...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramo... prezente...
Il diagramma...rappresenta...
A diagram alatti szövegben használatos