lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
La bildo montras...
Rysunek zawiera...
Egy kép leírásánál használatos
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figuro... reprezente...
Rysunek... przedstawia...
A diagram alatti szövegben használatos
Figuro... montrante...
Rysunek... pokazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramo... ekzamenante...
Diagram...bada...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramo... prezente...
Diagram... zobrazowuje...
A diagram alatti szövegben használatos