holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
La bildo montras...
De afbeelding bevat ...
Egy kép leírásánál használatos
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La formo de la grafeo pruvas, ke...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figuro... reprezente...
Afbeelding ... geeft ... weer.
A diagram alatti szövegben használatos
Figuro... montrante...
Afbeelding ... toont ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramo... ekzamenante...
Diagram ... onderzoekt ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramo... prezente...
Diagram ... beschrijft ...
A diagram alatti szövegben használatos