cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
La bildo montras...
V obrázku je obsažen(a)...
Egy kép leírásánál használatos
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Tvar grafu ukazuje, že...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figuro... reprezente...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
A diagram alatti szövegben használatos
Figuro... montrante...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramo... ekzamenante...
Diagram... zkoumá...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramo... prezente...
Diagram... znázorňuje
A diagram alatti szövegben használatos