angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Grafen viser et plateau ved niveauet...
The graphs show a plateau at the level of…
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Billedet indeholder...
Within the picture is contained…
Egy kép leírásánál használatos
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
This diagram represents…and therefore shows that…
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Grafens facon demonstrerer at...
The shape of the graph demonstrates that…
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
The graph can thus be used to predict…
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figur... repræsenterer...
Figure…representing…
A diagram alatti szövegben használatos
Figur... viser...
Figure…showing…
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... undersøger...
Diagram…examining…
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... skildrer...
Diagram…depicting…
A diagram alatti szövegben használatos