orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Графики изображают прямую на уровне...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
V obrázku je obsažen(a)...
На рисунке мы можем увидеть...
Egy kép leírásánál használatos
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Tvar grafu ukazuje, že...
Форма графика показывает, что...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
... обозначает
A diagram alatti szövegben használatos
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
... обозначает
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... zkoumá...
Диаграмма... рассматривает...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... znázorňuje
Диаграмма... изображает...
A diagram alatti szövegben használatos