német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
V obrázku je obsažen(a)...
Im Bild ist ... enthalten...
Egy kép leírásánál használatos
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Tvar grafu ukazuje, že...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Abbildung ... stellt ... dar.
A diagram alatti szövegben használatos
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Abbildung ... zeigt ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... zkoumá...
Diagramm ... untersucht...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... znázorňuje
Diagramm ... beschreibt...
A diagram alatti szövegben használatos