kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
图表显示在...水平下保持稳定
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
V obrázku je obsažen(a)...
图片中包含...
Egy kép leírásánál használatos
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
图表表明...,因此得出...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Tvar grafu ukazuje, že...
图表的变化表明...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
因此,该图表可以用来预测...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
数字...代表...
A diagram alatti szövegben használatos
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
数字...表示...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... zkoumá...
示图...表示...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... znázorňuje
示图...描绘...
A diagram alatti szövegben használatos