japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
V obrázku je obsažen(a)...
画像は・・・・を含んでいる。
Egy kép leírásánál használatos
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Tvar grafu ukazuje, že...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
図・・・・は・・・・を表しています。
A diagram alatti szövegben használatos
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
図・・・・は・・・・を表している。
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... zkoumá...
図・・・・は・・・・を説明している。
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... znázorňuje
図・・・・は・・・・を示している。
A diagram alatti szövegben használatos