holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
V obrázku je obsažen(a)...
De afbeelding bevat ...
Egy kép leírásánál használatos
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Tvar grafu ukazuje, že...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Afbeelding ... geeft ... weer.
A diagram alatti szövegben használatos
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Afbeelding ... toont ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... zkoumá...
Diagram ... onderzoekt ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... znázorňuje
Diagram ... beschrijft ...
A diagram alatti szövegben használatos