román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
The graphs show a plateau at the level of…
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Within the picture is contained…
Această imagine conţine...
Egy kép leírásánál használatos
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

This diagram represents…and therefore shows that…
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
The shape of the graph demonstrates that…
Forma graficului demonstrează că...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
The graph can thus be used to predict…
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figure…representing…
Figura...reprezintă...
A diagram alatti szövegben használatos
Figure…showing…
Figura...arătând...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram…examining…
Diagrama...exprimând...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram…depicting…
Diagrama...reprezentând...
A diagram alatti szövegben használatos