orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
The graphs show a plateau at the level of…
Графики изображают прямую на уровне...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Within the picture is contained…
На рисунке мы можем увидеть...
Egy kép leírásánál használatos
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

This diagram represents…and therefore shows that…
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
The shape of the graph demonstrates that…
Форма графика показывает, что...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
The graph can thus be used to predict…
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figure…representing…
... обозначает
A diagram alatti szövegben használatos
Figure…showing…
... обозначает
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram…examining…
Диаграмма... рассматривает...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram…depicting…
Диаграмма... изображает...
A diagram alatti szövegben használatos