lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
The graphs show a plateau at the level of…
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Within the picture is contained…
Rysunek zawiera...
Egy kép leírásánál használatos
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

This diagram represents…and therefore shows that…
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
The shape of the graph demonstrates that…
Z kształtu wykresu wynika, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
The graph can thus be used to predict…
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figure…representing…
Rysunek... przedstawia...
A diagram alatti szövegben használatos
Figure…showing…
Rysunek... pokazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram…examining…
Diagram...bada...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram…depicting…
Diagram... zobrazowuje...
A diagram alatti szövegben használatos