kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
The graphs show a plateau at the level of…
图表显示在...水平下保持稳定
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Within the picture is contained…
图片中包含...
Egy kép leírásánál használatos
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
该图表显示,...至...期间,...比...多
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

This diagram represents…and therefore shows that…
图表表明...,因此得出...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
The shape of the graph demonstrates that…
图表的变化表明...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
图中有明确的分布模式,这意味着...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
The graph can thus be used to predict…
因此,该图表可以用来预测...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figure…representing…
数字...代表...
A diagram alatti szövegben használatos
Figure…showing…
数字...表示...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram…examining…
示图...表示...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram…depicting…
示图...描绘...
A diagram alatti szövegben használatos