finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
The graphs show a plateau at the level of…
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Within the picture is contained…
Tässä kuvassa näkyy...
Egy kép leírásánál használatos
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

This diagram represents…and therefore shows that…
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
The shape of the graph demonstrates that…
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
The graph can thus be used to predict…
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figure…representing…
Kaavio ... edustaa...
A diagram alatti szövegben használatos
Figure…showing…
Kuva ... näyttää...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram…examining…
Kaavio ... tarkastelee...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram…depicting…
Kaavio ... esittää...
A diagram alatti szövegben használatos