cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
The graphs show a plateau at the level of…
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Within the picture is contained…
V obrázku je obsažen(a)...
Egy kép leírásánál használatos
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

This diagram represents…and therefore shows that…
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
The shape of the graph demonstrates that…
Tvar grafu ukazuje, že...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
The graph can thus be used to predict…
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figure…representing…
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
A diagram alatti szövegben használatos
Figure…showing…
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram…examining…
Diagram... zkoumá...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram…depicting…
Diagram... znázorňuje
A diagram alatti szövegben használatos