francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Általános kezdés a téma bemutatására
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
C'est un fait bien connu que...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Általános kezdés a téma bemutatására
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
De nos jours, il est convenu que...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Nous analyserons ensuite les points...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
รูปแบบคงที่...คือ...
Un thème récurrent est...
A főbb témák bevezetése
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Ce travail explore les causes de...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Notre but est de...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

ในความหมาย... หมายถึง...
Par définition... signifie...
Egy adott szó definiálásra szolgál
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Egy adott szó definiálásra szolgál
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Egy adott szó definiálásra szolgál
คำนี้...หมายถึง...
Le terme... fait référence à...
Egy adott szó definiálásra szolgál
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Selon..., ...est défini en tant que...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...est communément compris comme...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Il est important de mettre en valeur...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Nous concentrons notre attention sur...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
เราหมายถึงว่า...
Ce que nous entendons par là est que...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Plusieurs explications ont été proposées.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Ces explications trouvent leur origine dans...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz