japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Általános kezdés a téma bemutatására
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
これは周知の事実だが、・・・
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Általános kezdés a téma bemutatására
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
・・・・と言われているが、・・・
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
・・・・という事実について検討すると、・・・
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
... konusundaki kalıcı bir tema ...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
A főbb témák bevezetése
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
最近では・・・・と言われているが、
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Amacımız ...
私たちの目的は・・・・
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Egy adott szó definiálásra szolgál
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Egy adott szó definiálásra szolgál
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Egy adott szó definiálásra szolgál
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Egy adott szó definiálásra szolgál
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
・・・・を強調することは重要である。
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Bizim odaklandığımız nokta ...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Demek istediğimiz şu ki ...
私たちが意味しているのは・・・・
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Birçok farklı açıklama sunuldu.
複数の例が見受けられる。
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz