spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Általános kezdés a téma bemutatására
Este cunoscut tuturor faptul că...
Ya es bien sabido que...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Mucho se ha escrito sobre...
Általános kezdés a téma bemutatására
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Trecând din nou în revistă factorii...
Examinaremos los factores...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
O temă recurentă in domeniul...este...
Un tema persistente en... es...
A főbb témák bevezetése
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Această lucrare explorează cauzele...
Esta investigación explora las causas de...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Autorii mai multor studii recente au propus...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Tenemos como propósito...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Prin definiție, ... înseamnă...
...es por definición...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Es importante entender correctamente la definición de...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termenul...se referă la...
El término... se refiere a...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Conform ..., ...este definit ca fiind...
De acuerdo con..., ... se define como...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...este înțeles ca...
... se entiende como...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Este important să accentuăm...
Es importante enfatizar...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Atenţia noastră este acum asupra...
Nuestro punto de enfoque será...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Ceea ce vrem să spunem este...
Queremos decir...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Urmând..., experții au demonstrat că...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz