eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Általános kezdés a téma bemutatására
Este cunoscut tuturor faptul că...
Estas konata fakto, ke...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Általános kezdés a téma bemutatására
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Trecând din nou în revistă factorii...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
O temă recurentă in domeniul...este...
Daura temo en... estas...
A főbb témák bevezetése
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Această lucrare explorează cauzele...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Autorii mai multor studii recente au propus...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Nia celo estas...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Prin definiție, ... înseamnă...
Per difino... signifas...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Estas grave, havi certe la difino de...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termenul...se referă la...
La termino... rilatas al...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...este înțeles ca...
...estas kutime komprenita por signifi...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Este important să accentuăm...
Gravas emfazi...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Atenţia noastră este acum asupra...
Nia fokuso estas sur...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Ceea ce vrem să spunem este...
Kion ni volas diri, estas ke...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Urmând..., experții au demonstrat că...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz