török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Általános kezdés a téma bemutatására
これは周知の事実だが、・・・
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Általános kezdés a téma bemutatására
・・・・と言われているが、・・・
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
・・・・という事実について検討すると、・・・
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
... konusundaki kalıcı bir tema ...
A főbb témák bevezetése
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
最近では・・・・と言われているが、
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
私たちの目的は・・・・
Amacımız ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

定義により、・・・・は・・・・を表す。
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Egy adott szó definiálásra szolgál
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Egy adott szó definiálásra szolgál
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Egy adott szó definiálásra szolgál
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Egy adott szó definiálásra szolgál
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
・・・・を強調することは重要である。
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
私たちは・・・・に重点を置いている。
Bizim odaklandığımız nokta ...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
私たちが意味しているのは・・・・
Demek istediğimiz şu ki ...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
複数の例が見受けられる。
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz