vietnámi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Általános kezdés a téma bemutatására
Het is een welbekend feit dat ...
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
Általános kezdés a téma bemutatására
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Een vast onderwerp in ... is ...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
A főbb témák bevezetése
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Ons doel is, ...
Mục đích nghiên cứu là...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Volgens de definitie betekent ... ...
... được định nghĩa là...
Egy adott szó definiálásra szolgál
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Theo..., ... được định nghĩa là...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... wordt in het algemeen opgevat als ...
... thường được hiểu là...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Onze aandacht is gevestigd op ...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Daarmee bedoelen we ...
Ý của người viết là...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz