cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Általános kezdés a téma bemutatására
... यह बात जाना-माना है.
Je obecně známým faktem, že...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Általános kezdés a téma bemutatására
आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
Přetrvávající otázka v...je...
A főbb témák bevezetése
प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा.
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
हमारा लक्ष्य है कि...
Našim cílem je...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण दिखाना चाहेँगे.
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

... की परिभाषा है...
Podle definice...znamená...
Egy adott szó definiálásra szolgál
इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Egy adott szó definiálásra szolgál
... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है.
Je důležité si ujasnit definici...
Egy adott szó definiálásra szolgál
... का अर्थ है...
Termín...odkazuje na...
Egy adott szó definiálásra szolgál
सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... के अनुसार, ... का अर्थ है...
Podle... je definován/a jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द का अर्थ है...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
... का साधारणतः अर्थ होता है...
...se obecně rozumí...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
Je důležité zdůraznit...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
हमारा मूल विषय है...
Zaměřujeme se na...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
हमारा मतलब है कि...
To, co máme na mysli, je...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
Bylo navrhnuto několik definic.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.
Tato vysvětlení vychází z...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र डालना उचित सिद्ध होता है.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
कई वर्षों पहले, ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz