magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Általános kezdés a téma bemutatására
On tunnettu tosiasia, että...
Közismert tény, miszerint...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Rengeteg anyag szól arról...
Általános kezdés a téma bemutatására
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Utána áttekintjük a tényezőket...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Itsepintainen perusajatus... on...
A...egy állandó téma a ...-ban.
A főbb témák bevezetése
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Tarkoituksemme on...
A célunk, hogy...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Määritelmältään...tarkoittaa...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Egy adott szó definiálásra szolgál
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Egy adott szó definiálásra szolgál
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termi... viittaa...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...mukaan ... määritellään...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
On tärkeää painottaa...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Keskitymme...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Tarkoitamme tällä, että...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Useita selityksiä on tarjottu.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Nämä selitykset kumpuavat...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz