lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Általános kezdés a téma bemutatására
On tunnettu tosiasia, että...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Wiele się mówi i pisze o...
Általános kezdés a téma bemutatására
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Przyjęło się twierdzić, że...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Itsepintainen perusajatus... on...
Stałym tematem w...jest...
A főbb témák bevezetése
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Praca ta bada przyczyny...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Tarkoituksemme on...
Naszym celem jest...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Määritelmältään...tarkoittaa...
Z definicji... wynika...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termi... viittaa...
Termin...odnosi się do...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...mukaan ... määritellään...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
On tärkeää painottaa...
Należy podkreślić,...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Keskitymme...
Skupiając się na...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Tarkoitamme tällä, että...
Mam na myśli, że...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Useita selityksiä on tarjottu.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Nämä selitykset kumpuavat...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz