dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Általános kezdés a téma bemutatására
On tunnettu tosiasia, että...
Det er et velkendt faktum at...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Általános kezdés a téma bemutatására
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Itsepintainen perusajatus... on...
Et vedvarende emne i...er...
A főbb témák bevezetése
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Tarkoituksemme on...
Vores formål er at...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Määritelmältään...tarkoittaa...
Ved definition...betyder...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Egy adott szó definiálásra szolgál
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termi... viittaa...
Termet... henviser til...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...mukaan ... määritellään...
Ifølge..., defineres...som...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...forståes sædvanligvis som...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
On tärkeää painottaa...
Det er vigtigt at understrege...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Keskitymme...
Vores fokus er på...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Tarkoitamme tällä, että...
Hvad vi mener er at...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Useita selityksiä on tarjottu.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Nämä selitykset kumpuavat...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz