dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Általános kezdés a téma bemutatására
Estas konata fakto, ke...
Det er et velkendt faktum at...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Általános kezdés a téma bemutatására
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Daura temo en... estas...
Et vedvarende emne i...er...
A főbb témák bevezetése
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Nia celo estas...
Vores formål er at...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Per difino... signifas...
Ved definition...betyder...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Estas grave, havi certe la difino de...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Egy adott szó definiálásra szolgál
La termino... rilatas al...
Termet... henviser til...
Egy adott szó definiálásra szolgál
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Ifølge..., defineres...som...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...estas kutime komprenita por signifi...
...forståes sædvanligvis som...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Gravas emfazi...
Det er vigtigt at understrege...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Nia fokuso estas sur...
Vores fokus er på...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Kion ni volas diri, estas ke...
Hvad vi mener er at...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz