spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Általános kezdés a téma bemutatására
Det er et velkendt faktum at...
Ya es bien sabido que...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Mucho se ha escrito sobre...
Általános kezdés a téma bemutatására
Generelt set er det i dag aftalt at...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Examinaremos los factores...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Et vedvarende emne i...er...
Un tema persistente en... es...
A főbb témák bevezetése
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Esta investigación explora las causas de...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Vores formål er at...
Tenemos como propósito...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Ved definition...betyder...
...es por definición...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Es importante entender correctamente la definición de...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termet... henviser til...
El término... se refiere a...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Ifølge..., defineres...som...
De acuerdo con..., ... se define como...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...forståes sædvanligvis som...
... se entiende como...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Det er vigtigt at understrege...
Es importante enfatizar...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Vores fokus er på...
Nuestro punto de enfoque será...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Hvad vi mener er at...
Queremos decir...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz