magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Általános kezdés a téma bemutatására
Det er et velkendt faktum at...
Közismert tény, miszerint...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Rengeteg anyag szól arról...
Általános kezdés a téma bemutatására
Generelt set er det i dag aftalt at...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Utána áttekintjük a tényezőket...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Et vedvarende emne i...er...
A...egy állandó téma a ...-ban.
A főbb témák bevezetése
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Vores formål er at...
A célunk, hogy...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Ved definition...betyder...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Egy adott szó definiálásra szolgál
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termet... henviser til...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Ifølge..., defineres...som...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...forståes sædvanligvis som...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Det er vigtigt at understrege...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Vores fokus er på...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Hvad vi mener er at...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz