lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Kezdés

Kezdés - Bevezetés

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Általános esszé/szakdolgozat kezdés
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Általános kezdés a téma bemutatására
Det er et velkendt faktum at...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Wiele się mówi i pisze o...
Általános kezdés a téma bemutatására
Generelt set er det i dag aftalt at...
Przyjęło się twierdzić, że...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát
Et vedvarende emne i...er...
Stałym tematem w...jest...
A főbb témák bevezetése
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Praca ta bada przyczyny...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják
Vores formål er at...
Naszym celem jest...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció

Ved definition...betyder...
Z definicji... wynika...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Termet... henviser til...
Termin...odnosi się do...
Egy adott szó definiálásra szolgál
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Ifølge..., defineres...som...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
...forståes sædvanligvis som...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a személyes értelmezésre.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére
Det er vigtigt at understrege...
Należy podkreślić,...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
Vores fokus er på...
Skupiając się na...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
Hvad vi mener er at...
Mam na myśli, że...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz