hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
... से यह नतीजा निकलता है कि...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Tóm lại...
संक्षेप में...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Tóm lại...
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Về tổng thể...
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Nhìn chung...
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
हम यह देख सकते हैं कि...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
... có thể giúp chứng tỏ...
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Nhìn nhận một cách khách quan...
... के अनुसार
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk