román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypoteserna testades med data från ...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Sammanfattningsvis ...
Însumând totul...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
För att sammanfatta ...
Rezumând,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Till slut...
Per ansamblu...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
I stort sett/På det stora hela ...
În mare...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... leder oss till slutsatsen att ...
...ne duce la concluzia că...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenten ovan visar att ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vi kan då se att ...
Putem observa prin urmare că...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Allt detta pekar på att ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
På det hela taget ...
Pentru a restabili echilibrul...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk