portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Este trabalho começou apontando...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Ovanstående diskussion har försökt att ...
A prévia discussão buscou...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypoteserna testades med data från ...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Sammanfattningsvis ...
Resumindo, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
För att sammanfatta ...
Em suma, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Till slut...
Em síntese, ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
I stort sett/På det stora hela ...
De modo geral, ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... leder oss till slutsatsen att ...
...nos leva à conclusão de que...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenten ovan visar att ...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vi kan då se att ...
Pode-se ver então que...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Allt detta pekar på att ...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
På det hela taget ...
Recapitulando, ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk