orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Мы начали доклад с того, что...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Последующее обсуждение было попыткой...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypoteserna testades med data från ...
Гипотезы были проверены на практике путем...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Sammanfattningsvis ...
Подводя итог...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
För att sammanfatta ...
Подводя итог...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Till slut...
В целом...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
I stort sett/På det stora hela ...
В общем...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... leder oss till slutsatsen att ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenten ovan visar att ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vi kan då se att ...
Таким образом мы видим, что...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Allt detta pekar på att ...
Все это указывает на то, что...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
På det hela taget ...
В балансе...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk