olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Ovanstående diskussion har försökt att ...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypoteserna testades med data från ...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Sammanfattningsvis ...
Riassumendo...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
För att sammanfatta ...
Concludendo...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Till slut...
Complessivamente...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
I stort sett/På det stora hela ...
In generale...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... leder oss till slutsatsen att ...
.... ci porta a concludere che...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenten ovan visar att ...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vi kan då se att ...
Siamo dunque portati a credere che...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Allt detta pekar på att ...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
På det hela taget ...
Tirando le somme...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk