német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypoteserna testades med data från ...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Sammanfattningsvis ...
Zusammenfassend...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
För att sammanfatta ...
Zusammenfassend...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Till slut...
Im Großen und Ganzen...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
I stort sett/På det stora hela ...
Insgesamt...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... leder oss till slutsatsen att ...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenten ovan visar att ...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vi kan då se att ...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Allt detta pekar på att ...
All dies deutet darauf hin, dass...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
På det hela taget ...
Alles in allem...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk