magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypoteserna testades med data från ...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Sammanfattningsvis ...
Összefoglalva, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
För att sammanfatta ...
Összefoglalva ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Till slut...
Összességében ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
I stort sett/På det stora hela ...
Egészében véve ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... leder oss till slutsatsen att ...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenten ovan visar att ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vi kan då se att ...
Láthatjuk, hogy ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Allt detta pekar på att ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
På det hela taget ...
Összevetve...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk