lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Ovanstående diskussion har försökt att ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hypoteserna testades med data från ...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Sammanfattningsvis ...
Podsumowując, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
För att sammanfatta ...
W podsumowaniu, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Till slut...
W sumie...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
I stort sett/På det stora hela ...
Ogólnie...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... leder oss till slutsatsen att ...
...prowadzi do wniosku, że...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumenten ovan visar att ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Vi kan då se att ...
Widzimy więc, że...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Allt detta pekar på att ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
På det hela taget ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk