magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
En resumen,...
Összefoglalva, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En síntesis,...
Összefoglalva ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
En definitiva,...
Összességében ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
En términos generales,...
Egészében véve ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... nos lleva a la conclusión de que...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Los argumentos antes mencionados prueban que...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Podemos evidenciar que...
Láthatjuk, hogy ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Todo esto apunta a...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
En resumen...
Összevetve...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk