lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
La discusión anterior ha tenido la intención de...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
En resumen,...
Podsumowując, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En síntesis,...
W podsumowaniu, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
En definitiva,...
W sumie...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
En términos generales,...
Ogólnie...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... nos lleva a la conclusión de que...
...prowadzi do wniosku, że...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Podemos evidenciar que...
Widzimy więc, że...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Todo esto apunta a...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
En resumen...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk