japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

En la introducción de este trabajo mencionamos...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
La discusión anterior ha tenido la intención de...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
En resumen,...
結論として、・・・・
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En síntesis,...
まとめると、・・・・
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
En definitiva,...
全体に目を向けると、・・・・
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
En términos generales,...
全般的に見て、・・・・
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... nos lleva a la conclusión de que...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Los argumentos antes mencionados prueban que...
前述の議論は・・・・を証明している。
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Podemos evidenciar que...
・・・・ということが見て取れる。
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Todo esto apunta a...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
En resumen...
あらゆる点から見て、・・・・
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
したがって、・・・・という事実がある。
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk