holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

En la introducción de este trabajo mencionamos...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
La discusión anterior ha tenido la intención de...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
En resumen,...
Samengevat ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En síntesis,...
Samenvattend ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
En definitiva,...
Al met al ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
En términos generales,...
Over het geheel ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... nos lleva a la conclusión de que...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Los argumentos antes mencionados prueban que...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Podemos evidenciar que...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Todo esto apunta a...
Alles wijst erop dat ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
En resumen...
Over het geheel genomen ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk