finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
En resumen,...
Yhteenvetona...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En síntesis,...
Yhteenvetona...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
En definitiva,...
Kaiken kaikkiaan
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
En términos generales,...
Yleisesti ottaen
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... nos lleva a la conclusión de que...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Podemos evidenciar que...
Näemme siis, että...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Todo esto apunta a...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
En resumen...
Kaiken kaikkiaan
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk