magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Însumând totul...
Összefoglalva, ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Rezumând,...
Összefoglalva ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Per ansamblu...
Összességében ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
În mare...
Egészében véve ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...ne duce la concluzia că...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Putem observa prin urmare că...
Láthatjuk, hogy ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Toate aceste argumente indică faptul că...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Pentru a restabili echilibrul...
Összevetve...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk