kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
我们以说明...开始这篇论文
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
前面的讨论旨在...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
假设被...方面的数据验证
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Însumând totul...
总结来说,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Rezumând,...
归纳一下,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Per ansamblu...
总之,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
În mare...
总体而言,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...ne duce la concluzia că...
...让我们得出...的结论
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
上述论据证实...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Putem observa prin urmare că...
我们可以看出...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Toate aceste argumente indică faptul că...
所有这些都指向...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
了解...可以帮助揭示...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Pentru a restabili echilibrul...
权衡一下,...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
因此,我们的论点是有一些因素...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk