japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Însumând totul...
結論として、・・・・
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Rezumând,...
まとめると、・・・・
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Per ansamblu...
全体に目を向けると、・・・・
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
În mare...
全般的に見て、・・・・
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...ne duce la concluzia că...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
前述の議論は・・・・を証明している。
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Putem observa prin urmare că...
・・・・ということが見て取れる。
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Toate aceste argumente indică faptul că...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Pentru a restabili echilibrul...
あらゆる点から見て、・・・・
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
したがって、・・・・という事実がある。
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk