angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
We opened this paper by noting…
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
The foregoing discussion has attempted to…
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
The hypotheses were tested with data covering…
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Însumând totul...
To sum up…
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Rezumând,...
In summary, …
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Per ansamblu...
All in all…
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
În mare...
By and large…
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...ne duce la concluzia că...
…leads us to the conclusion that…
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
The arguments given above prove that…
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Putem observa prin urmare că...
We can see then, that…
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Toate aceste argumente indică faptul că...
All of this points to the fact that…
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Understanding...can help reveal…
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Pentru a restabili echilibrul...
On balance…
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk