svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Este trabalho começou apontando...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
A prévia discussão buscou...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Hypoteserna testades med data från ...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Resumindo, ...
Sammanfattningsvis ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Em suma, ...
För att sammanfatta ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Em síntese, ...
Till slut...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
De modo geral, ...
I stort sett/På det stora hela ...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...nos leva à conclusão de que...
... leder oss till slutsatsen att ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Argumenten ovan visar att ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Pode-se ver então que...
Vi kan då se att ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tudo isso aponta para o fato que ...
Allt detta pekar på att ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Recapitulando, ...
På det hela taget ...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk