kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Lezárás

Lezárás - Összefoglalás

Este trabalho começou apontando...
我们以说明...开始这篇论文
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
A prévia discussão buscou...
前面的讨论旨在...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
假设被...方面的数据验证
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Resumindo, ...
总结来说,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Em suma, ...
归纳一下,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Em síntese, ...
总之,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
De modo geral, ...
总体而言,...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
...nos leva à conclusão de que...
...让我们得出...的结论
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Os argumentos apresentados acima provam que ...
上述论据证实...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Pode-se ver então que...
我们可以看出...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tudo isso aponta para o fato que ...
所有这些都指向...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
了解...可以帮助揭示...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Recapitulando, ...
权衡一下,...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
因此,我们的论点是有一些因素...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk